Sposoby podawania wody podczas gaszenia pożarów

Woda jest najpopularniejszym środkiem gaśniczym w większości akcji strażaków. Jej zaletami jest dostępność, powszechność występowania, niski koszt użycia i właściwości fizyczne. Woda ma bardzo dobrą pojemność cieplną (ciepło właściwe), dzięki czemu potrafi odbierać znaczne ilości ciepła od płonącego obiektu, przerywając tym samym proces spalania. W zależności od sposobu operowania prądem gaśniczym uzyskuje się odmienne efekty.

Smooth_Bore_Nozzle_(06092012)Woda najwięcej ciepła odbiera na etapie odparowywania – aż 6 razy więcej niż na etapie ogrzewania. Ta część wody, która nie odparowała w kontakcie z płonącymi powierzchniami i spadła na ziemię, wykorzystuje tylko 14 procent swojego potencjału w zakresie ochładzania. Dlatego też w pożarnictwie stosuje się różnorodne techniki podawania wody, które mają na celu zmaksymalizować efekty wykorzystania wody w trakcie gaszenia.

Podczas pożaru wodę podaje się albo na płonące powierzchnie, albo na gazy pożarowe (zależy od sytuacji). Powierzchnie gasimy prądem zwartym lub rozproszonym, gazy – raczej prądem rozproszonym (w celu zapobiegnięcia ich zapłonowi).

Jeśli weźmiemy pod uwagę cel podawania wody, wyróżnić należy metody natarcia bezpośredniego i pośredniego. Pierwsza z nich polega po prostu na polewaniu wodą płonących powierzchni, druga – na wytwarzaniu pary, która ma wypierać tlen.

Sposoby podawania wody podczas gaszenia zależą od również o typu prądownicy, którą podłącza się do węża i hydrantu. Oto metody podawania wody dla popularniejszych prądownic typu Turbo oraz prądownic prostych.

Dla prądownicy prostej o niskim ciśnieniu i wysokiej wydajności wyróżniamy pozycję pracy i przemieszczania się z otwartą prądownicą, technikę omiatania oraz metodę uderzania w sufit i podłogę. Z kolei dla prądownicy typu Turbo możemy wyróżnić techniki krótkiego i długiego pulsu, ołówkowania, malowania, omiatania, pozycję pracy i przemieszczania się z linią oraz podawania prądu zwartego z dużą wydajnością.

Wymienione techniki są najczęściej stosowanymi ze względu na ich skuteczność. Niektóre z nich służą typowo gaszeniu, inne – poprawie bezpieczeństwa. Każdą z nich wykorzystuje się w nieco innych okolicznościach, których oceny musi dokonać strażak, jeszcze zanim podejmie decyzję o wykorzystaniu danej techniki. Dobrze dobrana technika potrafi zwiększyć skuteczność działania roty gaśniczej nawet kilkukrotnie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*