Proszki gaśnicze – rodzaje, właściwości, działanie

Ogólna definicja proszków gaśniczych podaje, że są to mieszaniny ciał stałych, które składają się z jednego bądź większej liczby składników o właściwościach gaśniczych (baza) oraz odpowiednich dodatków. Dodatki w proszkach gaśniczych odpowiedzialne są za nadawanie im pożądanych właściwości (odporność na zbrylenie, higroskopijność, płynność). Jak dzielimy proszki gaśnicze? Jakie wymagania muszą spełniać?

12334455Proszki gaśnicze można podzielić na dwa sposoby: ze względu na zastosowane w nich surowce oraz ze względu na możliwości użycia proszków do gaszenia poszczególnych grup pożarów. Ze względu na pierwsze wymienione kryterium wyróżniamy m.in. proszki węglanowe, fosforanowe, chlorowe, mocznikowe i potasowe. Jeśli chodzi o drugie kryterium – zgodnie z nim proszki możemy podzielić na służące do gaszenia pożarów z kategorii A (ciała stałe palące się z udziałem żarzenia), B (ciecze), C (gazy), D (metale), E (urządzenia pod napięciem; jeśli obok oznaczenia „E” gaśnice mają wymienioną też wartość liczbową, wskazuje ona na górną granicę napięcia, powyżej której nie można już stosować danego proszku).

Od składu proszku gaśniczego zależą jego walory użytkowo-techniczne, czyli np. stopień trwałości w czasie przechowywania, odporność na wilgoć, ochronę przed nadmiernym sadzaniem na przedmiotach czy sypkość.

Przed proszkami gaśniczymi stawia się wymagania takie jak:

– znaczna efektywność gaśnicza,
– możliwość długotrwałego przechowywania gotowego proszku bez zmian w składzie i właściwościach fizyko-chemicznych,
– łatwość przepływu przez przewody gaśnic i węże pożarnicze,
– zdolność do wytwarzania jednorodnego fizycznie obłoku gaśniczego,
– odporność na zmienną temperaturę otoczenia,
– możliwość stosowania w wyjątkowo trudnych warunkach (termicznych i atmosferycznych),
– niskie przewodnictwo elektryczne,
– niska toksyczność dla środowiska i człowieka, brak działania korozyjnego na metale,
– niski stopień zagęszczalności,
– zgodność reakcji z pianami gaśniczymi.

Warto zwrócić uwagę na ostatni z wymienionych wymogów. Większość proszków powoduje przyspieszanie procesów niszczenia pian gaśniczych – takie działanie mają kwas stearynowy i jego sole. W celu ograniczenia negatywnego efektu, w zastępstwie tych substancji stosuje się czasem silikony. Zgodność reakcji proszku z pianami gaśniczymi oznacza się symbolem Sv.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*