Ochrona przeciwpożarowa budynku szkoły

Szkoła jako budynek użyteczności publicznej, w którym przebywa jednocześnie bardzo duża liczba dzieci, musi bezwzględnie przestrzegać wielu ścisłych wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dyrektor placówki odpowiada za przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie szkoły w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, ich konserwację, sprawną ewakuację z budynku i wiele innych.

pexels-photo-207691Szkoła kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Najczęściej budynki szkół są niskie, dwu-, trzykondygnacyjne. Takie obiekty muszą być zbudowane z materiałów co najmniej w klasie C odporności ogniowej. Nie są tu wymagane systemy sygnalizacji ogniowej i stałe urządzenia gaśnicze. Szkoła musi być natomiast wyposażona w gaśnice i hydranty wewnętrzne. Od czasu do czasu w szkołach zastosowanie znajdują klapy dymowe, ale jest to wyposażanie wymagane (szkoła posiada klatki schodowe i jest budynkiem średniowysokim). Pion klatki schodowej powinien być oddzielony od ciągów korytarzowych drzwiami ppoż EI 30.

Budynek szkoły powinien być zaprojektowany tak, by z większości sali lekcyjnych i innych pomieszczeń można było ewakuować się najlepiej w dwóch różnych kierunkach, w wygodny sposób, na przestronne klatki schodowe lub bezpośrednio poza budynek.

W przypadku, gdy na potrzeby oświatowe adaptuje się istniejący wcześniej budynek, zwykle trzeba go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z wymogami ppoż. Najczęściej problemem są niewłaściwe długości dróg ewakuacyjnych i brak zabezpieczeń przed dymem na klatkach schodowych. Wówczas stosuje się dodatkowe wyjścia ewakuacyjne z wybranych pomieszczeń, zakłada klapy i okna oddymiające, dostawia zewnętrzne schody ewakuacyjne.

Oprócz nienagannych warunków techniczno-budowlanych, szkoła musi spełniać także wymóg przestrzegania zasad i procedur np. w związku z ewakuacją. Niestety, aby ograniczyć dostęp do budynku osobom niepowołanym (złodzieje, dilerzy, wandale), zarządzający obiektem zwykle zamykają na klucz większość wyjść ewakuacyjnych. Na co dzień otwarte jest tylko główne wejście do budynku. Takie działania mają na celu ochronę uczniów, ale kosztem ich bezpieczeństwa pożarowego.

Biorąc pod uwagę stopień zagrożenia, największe niebezpieczeństwo dla osób przebywających w szkole stanowią pomieszczenia znajdujące się poniżej parteru. W podpiwniczeniach często sytuuje się szatnie, stołówki, część sali lekcyjnych. Odprowadzanie dymu z tych stref nie przebiega zbyt sprawnie, dlatego należy pamiętać, że prowadzące z nich drogi ewakuacyjne powinny mieć jak najlepszą przepustowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*