Jak działa nowoczesna centrala sygnalizacji pożarowej?

Znaczna odporność na fałszywe alarmy, podwyższona czułość detektorów wykrywających pożar oraz intuicyjna obsługa. Oto główne cechy nowoczesnej centrali sygnalizacji pożarowej, czyli elementu, bez którego niemożliwe byłoby sprawne powiadamianie o wykrytym dymie, ogniu oraz czy uruchomione zostało oddymianie w budynku. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z ich przedstawicielek, czyli Centrali Protect 6100, którą charakteryzuje się jako cyfrową, interaktywną i adresowalną.

Centrala potrafi rozpoznać parę wodną jako czynnik wywołujący fałszywy alarm

Centrala potrafi rozpoznać parę wodną jako czynnik wywołujący fałszywy alarm

Centrala Protect 6100 przeznaczona jest do budynków o małej i średniej kubaturze. Sprawdzi się więc w sklepach, biurach, hotelach w montażu pod- lub natynkowym. Wewnątrz obudowy centrali montuje się akumulatory, które współpracują ze zintegrowanym zasilaczem dołączanym do centrali. Zasadę działania centrali można streścić w następujących słowach: centrala „uczy się” poszczególnych sytuacji na podstawie stale zbieranych informacji z otoczenia i analizuje dane z każdej czujki pożarowej systemu. Można ją określić mianem inteligentnej, bo centrala dopasowuje próg alarmu na podstawie porównania bieżącej sytuacji z danymi tła, dzięki czemu odróżnia np. sytuację zabrudzenia elementu systemu czy znalezienie się czujnika w zanieczyszczonym środowisku. Centrala rozróżnia czynniki zewnętrzne, które kwalifikują zdarzenie do kategorii pożaru oraz czynniki, które mogłyby wywołać fałszywy alarm. Do takich czynników zalicza się para wodna w łazience – centrala nie potraktuje jej jako informacji nakazującej wszczęcie alarmu. Mało tego – centrala jest także w stanie samodzielnie zwiększyć swoją czułość, gdy wykryje określoną zmianę warunków. Wzrost temperatury otoczenia sprawia, że drugi z detektorów czujki (np. optyczny) samoczynnie zwiększa czułość na cząsteczki dymu.

Wartym uwagi elementem centrali jest adresowalna pętla dozorowa. Można na niej montować ręczne ostrzegacze pożarowe, akustyczne sygnalizatory adresowalne zasilane z pętli oraz różne detektory, jak adresowalne czujki liniowe, zasysające i moduły kontrolno-sterujące. W sumie możliwe jest podłączenie aż 192 adresów. Jeśli chodzi zaś o przekazywanie informacji między czujkami i centralą, odbywa się to za pomocą metody cyfrowej. Zamiana systemu analogowego na cyfrowy pozwoliła na zwiększenie ilości transmitowanych danych i uszczegółowienie ich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*