Sposoby podawania wody podczas gaszenia pożarów

Smooth_Bore_Nozzle_(06092012)

Woda jest najpopularniejszym środkiem gaśniczym w większości akcji strażaków. Jej zaletami jest dostępność, powszechność występowania, niski koszt użycia i właściwości fizyczne. Woda ma bardzo dobrą pojemność cieplną (ciepło właściwe), dzięki czemu potrafi odbierać znaczne ilości ciepła od płonącego obiektu, przerywając tym samym proces spalania. W zależności od sposobu operowania prądem gaśniczym uzyskuje się odmienne efekty. Woda najwięcej ciepła odbiera na ... Przeczytaj więcej »

Charakterystyka gaszenia pożarów kat. A i B za pomocą proszkowych środków gaśniczych

firefighters-1168249_960_720

Proszki gaśnicze w pożarnictwie stosuje się na szeroką skalę. Zawdzięczają to swoją wysoką skutecznością gaszenia ognia. Najczęściej są stosowane na początku akcji gaśniczej przy pożarach kategorii B, w formie uderzeniowej, do gaszenia dużych pożarów, zwłaszcza cieczy palnych w zakładach petrochemicznych i podobnych. Jak wygląda specyfika gaszenia pożarów różnych kategorii za pomocą gaśnic proszkowych? Na początek przyjrzyjmy się kategoriom A i ... Przeczytaj więcej »

Proszki gaśnicze – rodzaje, właściwości, działanie

12334455

Ogólna definicja proszków gaśniczych podaje, że są to mieszaniny ciał stałych, które składają się z jednego bądź większej liczby składników o właściwościach gaśniczych (baza) oraz odpowiednich dodatków. Dodatki w proszkach gaśniczych odpowiedzialne są za nadawanie im pożądanych właściwości (odporność na zbrylenie, higroskopijność, płynność). Jak dzielimy proszki gaśnicze? Jakie wymagania muszą spełniać? Proszki gaśnicze można podzielić na dwa sposoby: ze względu ... Przeczytaj więcej »

Ochrona przeciwpożarowa budynku szkoły

Szkoła jako budynek użyteczności publicznej, w którym przebywa jednocześnie bardzo duża liczba dzieci, musi bezwzględnie przestrzegać wielu ścisłych wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dyrektor placówki odpowiada za przestrzeganie wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie szkoły w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, ich konserwację, sprawną ewakuację z budynku i wiele innych. Szkoła kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Najczęściej budynki ... Przeczytaj więcej »

Kategorie zagrożenia ludności. Najważniejsze informacje

Heiwa_elementary_school_18

Kategorie zagrożenia ludzi są umownym podziałem służącym do porządkowania budynków lub ich części pod kątem stopnia występowania w nich zagrożenia np. pożarem. Do przynajmniej jednej z kategorii musi być zakwalifikowany każdy budynek – od tego bowiem zależy, jakie wymagania ochrony przeciwpożarowej będzie on musiał spełniać. Podział na kategorie zagrożenia ludzi (ZL) wprowadził § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z ... Przeczytaj więcej »

Wymagania dotyczące wyposażania obiektów w gaśnice

fire-fighting-302586_960_720

Obiekty muszą być wyposażane w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj tych urządzeń musi być dostosowany do tych grup pożarów, których wystąpienie w danym obiekcie jest prawdopodobne. Ten obowiązek na zarządców obiektów nakłada Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W obiektach, budynkach i na terenach mogą rozwijać się pożary z pięciu podstawowych ... Przeczytaj więcej »

Strzeż się! Tlenek węgla nie śpi

Kuchenka gazowa może być źródłem czadu

Choć apele strażaków nie milkną, nasze błędy i zaniedbania sprawiają, że co roku w wyniku uwalniającego się z nieszczelnych i niesprawnych instalacji tlenku węgla umiera kilkadziesiąt osób. Problem jest jak najbardziej aktualny, sezon grzewczy trwa. Co zrobić, by uchronić się przed zaczadzeniem? Tlenku węgla (CO) nie sposób zobaczyć ani wyczuć węchem. Powstaje tak, jak neutralny dwutlenek węgla, podczas spalania substancji ... Przeczytaj więcej »

Gaszenie pożaru w kominie – metodyka postępowania

chimney-sweep-647678_960_720

Sezon grzewczy w pełni. Dla strażaków oznacza to ręce pełne roboty. Jednym z powszechniejszych zimowych zdarzeń związanych z pożarami są zapalenia sadzy w przewodach kominowych. To bardzo groźne sytuacje, które mogą skutkować pożarem budynku bądź zatruciem jego mieszkańców. Jak należy postępować w przypadku pożaru w kominie? Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie o przyczynę tego typu incydentów. Zwykle jest ... Przeczytaj więcej »

Pożar auta – gaszenie wolne od mitów

BMW_Car_Fire_(1623358150)

Wokół gaszenia płonącego samochodu krąży wiele mitów. Np. taki, że obowiązkowe gaśnice samochodowe są zbyt małe, by ugasić nimi ewentualny pożar. Albo że takie pożary są wybitnie niebezpieczne, bo grożą wybuchem. Co należy wiedzieć o pożarach pojazdów? Jak należy do nich podchodzić? Strażacy potwierdzają – 1-kilogramowa gaśnica samochodowa w zupełności wystarcza do ugaszenia większości pożarów w pojeździe. Taka gaśnica działa ... Przeczytaj więcej »

Jak działa nowoczesna centrala sygnalizacji pożarowej?

Centrala potrafi rozpoznać parę wodną jako czynnik wywołujący fałszywy alarm

Znaczna odporność na fałszywe alarmy, podwyższona czułość detektorów wykrywających pożar oraz intuicyjna obsługa. Oto główne cechy nowoczesnej centrali sygnalizacji pożarowej, czyli elementu, bez którego niemożliwe byłoby sprawne powiadamianie o wykrytym dymie, ogniu oraz czy uruchomione zostało oddymianie w budynku. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z ich przedstawicielek, czyli Centrali Protect 6100, którą charakteryzuje się jako cyfrową, interaktywną i adresowalną. Centrala Protect ... Przeczytaj więcej »